SL1 Meridian Brugergruppen blev etableret i 1993 med det formål at samle erfaringer i forbindelse med telefonanlæggene SL-1 og Meridian 

Opgaverne i Brugergruppen
På brugergruppedagene i Århus fremkom ønsker om nye ERFA-grupper, interessegruppe og en debatgruppe med Tele Danmark Erhverv. Disse er nu oprettet, så vi mangler kun Din tilmelding for at få gang i en dialog


Brugergruppens medlemmer
Siden starten i marts 1993 har ca. 150 virksomheder, som anvender SL-1 eller Meridian 1 telefonanlæg, tilmeldt sig brugergruppen. De nuværende medlemmer repræsenterer vidt forskellige brancher og størrelser.

Brugergruppens generelle holdning
Brugergruppen ønsker et åbent og konstruktivt samarbejde med leverandørerne. Leverandørernes medarbejdere inviteres til arrangementer og møder i det omfang brugergruppen finder det nødvendigt. Tele Danmark Erhverv hjælper med praktiske detaljer i forbindelse med arrangementer som f.eks. det årlige brugergruppeseminar og rejser til INNMUG eller ESLUA konferencerne. INNMUG og ESLUA er henholdsvis den internationale og den europæiske SL-1/Meridian brugergruppe. Den danske brugergruppe er idag medlem af både den europæiske brugergruppe ESLUA, og i den internationale brugergruppe INNMUG
Bliv medlem af vores facebook gruppe

KLIK HER

Bliv medlem af vores LinkedIn gruppe

KLIK HER