Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i UCU brugergruppen den 25. marts 2020 kl. 10.00 via Skype for brugergruppens medlemmer.
 
Husk du som medlem kan indsende forslag til den ordinære generalforsamling. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til
bebej@orsted.dk

Tilmelding i bunden af denne side!

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af mødesekretær

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget og aktivitetsplan for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent for næste år.

5. Behandling af alle indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

- valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Peder Pagh modtager genvalg

  • Lars Henning Nielsen modtager genvalg

- valg af suppleanter for 1 år

  • Anni Guul modtager genvalg

  • Poul Erik Amtrup modtager genvalg

7. Valg af revisor

- revisor for 1 år

  • Peter Jacobsen modtager genvalg

- en suppleant for 1 år

  • Anders Møller Christensen modtager genvalg

8. Eventuelt


Klik her - Tilmelding til generalforsamlingen. Du vil mandag den 23. marts få tilsendt link til Skype mødet.
 
Du/ dit firma skal være medlem for at kunne deltage.


Vedtægter findes her..Kontakt brugergruppen

Har du spørgsmål vedrørende Brugergruppe eller en god idé. Så er du meget velkommen til at kontakte os her

Banner

Er du leverandør til brugergruppen og kunne du tænke dig en banner på vores website

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra Unified Communication Usergroup kan du tilmelde dig her

Bliv medlem af vores facebook gruppe

KLIK HER

Bliv medlem i vores LinkedIN gruppe

KLIK HER